Zakres działalności. - uzyskiwanie w imieniu inwestora map do celów projektowych, decyzji o warunkach zabudowy, warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych, uzgodnień i opinii łącznie z pozwoleniem na budowę - sprzedaż projektów typowych wraz z doradztwem  - adaptacja projektów typowych - wykonywanie projektów zagospodarowania działki - wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych w tym konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych - wykonywanie projektów więcej